Betingelser

Bestilling    

Du kan bestille kurser pr. telefon på 29 72 75 82 eller pr. e-mail info@rao.dk

Straks efter bestillingens modtagelse fremsender RAO Førstehjælpskurser e-mailbekræftelse, hvorefter aftalen betragtes som bindende.

Afbestilling

15 dage før kursusstart og ved udeblivelse vil der blive opkrævet 100% afbestillingsgebyr/betaling.  

Aflysning    

Aflyser RAO Førstehjælpskurser kurset på grund af sygdom eller andet der gør at instruktøren ikke kan nå frem til afholdelse af kurset, tilbydes et nyt kursus med 12% rabat.

Kurset kan af RAO Førstehjælpskurser aflyses på grund af force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilke tilfælde RAO førstehjælpskurser er forpligtet til snarest at underrette kunden. Der tilkommer ikke kunden nogen godtgørelse.      

Betaling

Omgående, efter tilmeldingen, indbetales 100% af kursuspriset.

Venligst indbetal det fulde kursuspris via MobilePay tlf. 29727582 eller til Nordea bank: Reg. nr.: 2115 Konto nr.: 4386207335

Husk at opgive Navn & Kursusdato. Til undervisningen medbringes kopi af indbetalingskvittering. Betalingen skal ske samme dag som tilmeldingen.

Førstehjælpsbevis

Såfremt førstehjælpsbevis skal gensendes pga. forkerte informationer o.lign, opkræves et håndteringsgebyr på kr. 150 pr. bevis,

som betales før beviset bliver gensendt.

VIP FREE ELEV

Afslag uddybes ikke

Det er alene RAO Førstehjælpskurser som bestemmer hvem der skal have mulighed for at blive VIP FREE ELEV.

Ansvar (Vigtigt)

Førstehjælpskurser er vejledende, og RAO Førstehjælpskurser er ikke ansvarlig for eventuel tings- eller personskade og/eller tab, der er indtrådt som følge af anvendelse af førstehjælp. For eksempel ved forkert gennemførelse af den ydede hjælp til en tilskadekommende person eller ved anvendelse af førstehjælpsrådene fra RAO Førstehjælpskurser. 

Tilkald altid en ambulance via 1-1-2 eller ring til Akuttelefonen, læge eller skadestue, hvis du er i tvivl, om en person har brug for hjælp.